Hírek, aktuális / Aratás idején is figyeljünk a tűzesetek megelőzésére!

2018-07-04 10:39:11
Aratás idején is figyeljünk a tűzesetek megelőzésére!
 
Megkezdődtek a nyári betakarítási munkák. A katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági ellenőrzések keretében segítik a gazdálkodók tűzvédelmi tevékenységét.
A gazdálkodóknak a betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzést, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a katasztrófavédelmi kirendeltségnek be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.
A hatósági szakemberek a műszaki ellenőrzésekről készült jegyzőkönyveken túl a mezőgazdasági erő és munkagépeken elhelyezett tűzoltó-készüléket, az aratógépen a hajlékony földelő-vezeték meglétét, valamint az akkumulátor nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolatának megfelelőségét, a biztosítékdobozok és a kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki állapotát ellenőrzik.
A katasztrófavédelem munkatársai az érvényes jogszabályok alapján felhívják a figyelmet, hogy a kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó-készülékkel kell rendelkezni a munkagépnek.
Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól megtisztítani.
Figyelni kell arra is, hogy sehol ne csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez segítheti a tűz terjedését.
A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni.
A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartási munka gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
Munka végeztével az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló gabonatáblától, a tarlótól, a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni. Ha ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell a munkagépet elhelyezni.
Az aratás tűzvédelmi szabályai
A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.
A gabonatáblán a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben nem szabad dohányozni.
A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert.
A szabadban összerakott kazlak között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell tartani.
A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.
Építményektől, vasúti vágányoktól legalább 100 méter, közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter tűztávolságot kell tartani.
Az előírások figyelmen kívül hagyása, vagy az emberi gondatlanság tűz kialakulásához vezethet, ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a gazdálkodók figyelmét a fenti szabályok betartására!

VAS KVI

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2019-02-19 16:57

Hívogató

Nádasdi vigadalomTovább

2019-02-19 16:26

AGORA–Savaria Filmszínház műsora

2019. február 21-27.Tovább

2019-02-19 16:24

Csákányi László Filmszínház műsora

Február 26-igTovább

2019-02-19 16:15

A miniszter félrelép

színházi előadás KörmendenTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink