Hírek, aktuális / Meghívó

2018-06-06 11:16:10


MEGHÍVÓ
Lakossági Fórumra

 

Kedves Lakástulajdonos!


Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2018 júniusában megkezdődnek a kör-mendi Dózsa György utca és Rákóczi utca közötti lakóterület zöldterületi rehabilitációjának munkálatai, melyeknek célja, hogy az épületek által körülhatárolt, leromlott településképpel rendelkező park rekonstrukciója megtörténjen.

A fejlesztési területet pontosan a Dózsa György - Mátyás király - Rá-kóczi Ferenc - Munkácsy Mihály utcák által határolt lakótelepi tömb köz-parkja, valamint a 8. számú főút és a Rákóczi utca közé eső része alkot-ja, tehát az Önök közvetlen lakókörnyezete is érintett.
Körmend Város Önkormányzata és a rehabilitációt végző társaság munkatársai a kivitelezési munkák megkezdése előtt lakossági fórumon tájékoztatják Önöket a munkafolyamat egyes fázisairól, az esetleges kellemetlenségekről.
A lakossági fórum helye és ideje:

A Dózsa György utcai kosárlabdapálya
Június 11. (hétfő) 16:30 óra

Jöjjön el, legyen tájékozott arról, ami Önök körül történik! A kivitelezési munkák alatt pedig kérjük türelmét, hiszen esetenként megzavarhatjuk nyugalmukat, kényelmüket, de mindez az Önök érdekeit szolgálja, hiszen a munkálatok végére egy megszépült, modern zöldövezeti lakóhelyet hozunk létre az Önök számára.


Bebes István
polgármesterA projektről

Körmend Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati felhívás keretében 100 százalékos, vissza nem térítendő támoga-tásban részesült, melynek összege: 285 millió forint.
A projekt fő célkitűzése, hogy zöldövezeteket alakítsunk ki. Mindez magában foglalja a zöldfelület növényállományának rekonstrukcióját (gyomirtás/beteg fák eltávolítása, növényápolás, új növényállományok telepítése), a városi ak-tív rekreációs zöldfelületek és (játszótér, sportpálya, kutyafuttató, fitnesz kert, sétaút, futópálya), szolgáltató terek (büfé, szociális blokkok) kialakítását. A célok elérése érdekében új eszközök beszerzése történik, valamint vízát-eresztő burkolatok, parkolók és kerékpártárolók lesznek kialakítva.
Az új pihenőpark fenntarthatóságában kiemelt szerepe lesz a megújuló ener-giaforrások alkalmazásának, a csapadékvizek (öntözési célokra való) össze-gyűjtésének, valamint az energiatakarékos közvilágítási rendszerek kialakítá-sának. A közbiztonság javítását, illetve a fejlesztés eredményének megőrzé-sét, fenntartását szolgáló infrastrukturális beruházás (térfigyelő kamerák tele-pítése) is megvalósul.
A projekt megvalósításával létrejövő műszaki-szakmai eredmények: 2.000 m2 helyreállított nyitott tér, 1.900 m2 megújított zöldfelület. Ezeket a közvetlenül érintett lakóközösség (közel 700 fő) mellett a város teljes lakossága tudja majd használni az évente rendezett helyi programoknak köszönhetően.
A kivitelezésben érintett lakosság folyamatos tájékoztatásban részesül a pro-jekt megvalósítása során. A beruházás tervezett fizikai befejezésének napja: 2018. október 31.
A projekt európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2019-03-20 21:11

Szlovén Filmnapok

Tovább

2019-03-20 20:08

Magabiztos hazai győzelem

104-72Tovább

2019-03-20 16:36

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója

a helyi választási iroda elérhetőségéről...Tovább

2019-03-20 12:32

Csákányi László Filmszínház műsora

március 26-igTovább

2019-03-20 12:28

Pöttöm klub

2019. március 27-énTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink