Hírek, aktuális / Óvodai beiratás

2019-04-02 12:12:41

HIRDETMÉNY

Óvodai beíratásra


A Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31.-ig betölti, valamint a 2019/20. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodákban a beíratásának rendje a következő:

A beíratás időpontja:
2019. április 25-26.  8 -17 óráig

 
 
A beíratás helye:
Az óvoda felvételi körzete: megtekinthető az óvodákban, valamint a www.kormend.hu  webcímen.
1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde 
    9900 Körmend, Bartók Béla u.9;
2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvoda
    9900 Körmend, Mátyás király u. 18;
3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Dienes Lajos Utcai Tagóvoda
    9900 Körmend, Dienes Lajos u.1.
4. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvodája
    9912 Molnaszecsőd, /hrsz. 40/ szám alatti óvodákban.


Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.


Az óvodába történő beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiálíott személyi azonosíó
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek anyaköyvi kivonatát és „oltási kiskönyv”-ét
- a szülő (törvényes képviselő nevére kiállíott személyi azonosító és lakcímet igazoló
      hatósági igazolvány a gyermek balesetbiztosítási díját (igény szerint)

 
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Körmend Város jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.


Körmend, 2019. március 27.


Bebes István sk.             dr. Stepics Anita sk.
elnök                                 jegyző Letölthető PDF  dokumentumok:

- A Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntató Társulás HIRDETMÉNYE az Óvodai beiratásról
- Óvodai körzethatárok.

 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2019-04-21 18:52

Labdarúgó eredmények

egy győzelem, egy döntetlen és egy vereségTovább

2019-04-21 18:28

Harmadszor is győzött az Egis Körmend

Tovább nőtt az előny a tabellánTovább

2019-04-21 11:17

Városi Televízió műsorajánló

06. Körmendi SzemmelTovább

2019-04-20 08:34

Tavaszi Közös Napok

775 éves KörmendTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink