ÖNKORMÁNYZAT / Pályázatok / Pályázati felhívás intézményvezető beosztás ellátására

Körmend Város Önkormányzata

     "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmend Város Gondnoksága 

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.04.01-2021.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Ady Endre utca 72.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény képviselete, az intézmény vezetése, az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek elvégzése, annak irányítása, az éves költségvetési tervek elkészítése, az év során a költségvetési gazdálkodási feladatok elvégzése, az intézmény munkavállalói és közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása, a közfoglalkoztatotti programban való részvétel, annak koordinálása, irányítása, a városban működő három általános iskola és egy gimnázium működtetési feladatainak teljes körű ellátása, a városban található orvosi rendelők működtetési feladatainak teljes körű ellátása, annak koordinálása, irányítása, az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, valamint termőföldek kezelése, hasznosítása, a városi utak, közterületek tisztán tartása, ennek irányítása, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-  Felsőfokú képesítés,

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Kjt. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek pályázó személyében való teljesülése

- felsőfokú szakképesítés vagy középiskolai végzettséghez kötött, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- min. 5 éves vezetői gyakorlat megléte

- főiskolai, egyetemi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz

- Körmend város Gondnoksága vezetésére és fejlesztésére vonatkozó vezetői program

- iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai

- erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul –e ahhoz, hogy a pályázatát más –az elbírálásban részt vevő – személy is megismerhesse,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt testületi ülésén való megtárgyalását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stipkovics Imre nyújt, a 0694/592-926 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI-53/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI-53/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

-Személyesen: Stipkovics Imre, Vas megye, 9900 Körmend, Körmend Szabadság tér. 7 .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kormend.hu - 2016. február 3.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 3.

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2020-09-24 09:36

Megújul a vasúti menetrend és olcsóbb jegyek lesznek egyes dunántúli szakaszokon

szeptember 28-tól nem kell gyorsvonati pótjegyet váltani a Székesfehérváron áthaladó, eddig pótjegyköteles vonatokraTovább

2020-09-24 09:11

Hirdetmény

ideiglenes terelés forgalomba helyezése a 8-as főútonTovább

2020-09-24 09:05

750 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

elhunyt 7 idős, krónikus betegTovább

2020-09-23 16:22

AGORA-Savaria Filmszinház műsora

2020. szeptember 24-30Tovább

2020-09-23 12:04

Szombaton folytatódik az agrárcenzus

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákatTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink