ÖNKORMÁNYZAT / Bizottságok / Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
Elnök: Faragó Gábor
Tagjai:
Geosits László
Bán Miklós
ifj. Sövegjártó Zoltán
Mándli Tibor
Feladata:
 • véleményezi az éves költségvetési koncepciót,
 • véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, valamint a végrehajtásról szóló beszámolót,
 • előzetesen véleményezi a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról készített rendelet-tervezeteket,
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulására, értékeli az azt előidéző okokat,
 • felülvizsgálja és véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás),
 • véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezeteket,
 • figyelemmel kíséri és pénzügyi szempontból ellenőrzi az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását,
 • beszámoltatja az önkormányzat által fenntartott intézményeket költségvetési előirányzatuk felhasználásáról,
 • haladéktanul jelzéssel és intézkedési javaslattal él a Képviselő-testület felé amennyiben azt észleli, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési előirányzatukat túllépték, vagy ennek veszélye fennáll,
 • megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait,
 • javaslatot tesz intézményi ellenőrzések megtartására, részt vesz az önkormányzati döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
 • felkérésre szakvéleményt nyilvánít az önkormányzatot érintő pénzügyekben,
 • feladatkörét érintően javaslatot tesz kitüntetésekre,
 • javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában levő lakásingatlanok bérleti díjának mértékére, vagy az értékesítési ár megállapítására,
 • Körmend város Gondnoksága. részére javaslatot tehet az önkormányzat tulajdonában levő helyiségek bérleti díjának meghatározására,
 • javaslatot tesz az önkormányzati ingatlanok forgalmi értékének meghatározásához,
 • a képviselők vagyonnyilatkozatának kezelése,
 • véleményezi a gazdasági kihatású, valamint az önkormányzat vagyonát érintő javaslatokat, előterjesztéseket,
 • véleményezi az önkormányzati érdekeltségű, illetve az önkormányzat által alapított gazdasági társaság alapítását, átalakítását, megszüntetését, illetve gazdálkodását,
 • megtárgyalja az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságban az önkormányzat képviseletében eljáró felügyelő bizottsági tag beszámolóját,
 • szakvéleményt nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben,
 • véleményezi intézményalapítás esetén a működtetés-fenntartás költségvetési igényeit,
 • véleményezi mindennemű hitel igénybevételének az indokoltságát, továbbá a visszafizetés garanciáit, feltételeit,
 • véleményezi az önkormányzat által létrehozott közalapítványok éves beszámolóját,
 • tájékoztatást kérhet a belső ellenőr által folytatott és éppen folyamatban lévő ellenőrzésekről,
 • véleményezi minden egyéb, a képviselő-testület elé kerülő előterjesztést, amelynek pénzügyi, gazdasági kihatása van,
 • a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá eső beszerzések esetén - a közszolgáltatást nyújtó szervezetek kiválasztására irányuló eljárás kivételével - a közbeszerzési szabályzatban meghatározottak szerint lebonyolítja Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzéseit,
 • javaslatot tesz a Bírálóbizottság létszámára,
 • átruházott hatáskörben elkészíti az éves közbeszerzési tervet,
 • a közbeszerzések éves tapasztalatairól minden év december 31-ig írásos előterjesztést készít a Képviselő-testület számára. 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2019-10-18 19:49

Újabb idegenbeli győzelem

Továbbra is a tabella elejénTovább

2019-10-18 14:02

Városi Televízió műsorajánló

16. Ez történt ...Tovább

2019-10-18 11:38

Nagy csatára van kilátás Pakson

2019. 10. 18. péntek, 18 óra, M4 Sport élőTovább

2019-10-16 20:13

Kowalsky meg a Vega

KoncertTovább

2019-10-16 19:59

Alpok Adria Kupa

Vereség a 2. fordulóbanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink