EGÉSZSÉG / Szociális intézmények és szolgáltatók / Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ

A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ integrált intézményként Körmenden és 24 településen működik, székhelye Körmend Thököly u. 46., két telephelye Kossuth u. 26. és Hunyadi u. 8 szám alatt található. 
Az intézmény feladata a szociális alap- és szakellátás minél szélesebb körű igénybevételi lehetőségének biztosítása, szociális szolgáltatások elérhetőségére vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása, a szociális segítséget igénylő személyek részére. Az intézmény az egyenlő bánásmód elvét mindig szem előtt tartja.
A Thököly utcai Központ a város és az egyes, ide tartozó ellátások illetékességi területe lakóinak szociális szükségleteit figyelembe véve horizontálisan felöleli a gyermekkorú lakosságtól az aktív korosztályon át a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat. A Központ szakmai munkájában egymásra épülő, különböző ellátási szinteket, illetve szolgáltatási fokozatokat biztosít.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, továbbá együttműködik a város egészségügyi, oktatási, foglalkoztatás szolgáltatóival. Olyan intézményi struktúrát működtet, amely differenciált, egyéni szükségleteket és igényeket figyelembe véve, azonnal, rugalmasan képes reagálni a szolgáltatást igénybe vevők szükségleteinek megfelelően.
A különböző ellátási formák egy rendszer keretein belül történő működtetése hatékonyabb szociális szolgáltatást eredményez a különböző gondozási formák egymásra épülésével, szervezeti – szakmai összekapcsolásával, részterületek összehangolásával, együttműködésével.
Cél a különféle szakterületek együttműködési elvének javításával rendszeres szakmai megújulás annak érdekében, hogy minden ellátásra szoruló az igényeinek megfelelő, egyénre szabott, komplex ellátásban részesülhessen.
Azonos szakmai normák alapján részesül az ellátott szolgáltatásban, a kompetenciák, hatás- és feladatkörök, együttműködési pontok rögzítése munkakörönként, az eltérő feladatokat végző vagy eltérő képesítésű szakemberek tevékenységének az összehangolása is megvalósul.
Fontos, hogy az intézményben folyó tevékenység során a Szociális Munka Etikai Kódexének elvei, értékei érvényesüljenek és ezen elvek és értékek lehetőségekhez mérten az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába is bekerüljenek.
 


Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ
KÖRMEND, THÖKÖLY U. 46.
TEL: 594-115

http://www.szocszolg.kormend.hu/
Intézményvezető: Szálkai Istvánné
Körmend, Kossuth L. u. 26. sz. alatt:

Időskorúak Átmeneti Ellátása (Gondozóház)     
Tel.:594-317
vezető: Horváthné Udvardi Szilvia

Szociális Étkeztetés      
Tel.: 594-317
vezető: Simonné P. Ildikó

Idősek Nappali Ellátása   
Tel.: 594-317
vezető: Simonné P. Ildikó

Házi Segítségnyújtás    
Tel.: 594-317
vezető: Sólyomné K. Marietta

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás    
Tel.: 594-317
vezető: Sólyomné K. MariettaKörmend, Thököly u. 46. sz. alatt:

Fogyatékossággal Élők Nappali Ellátása     
Tel.: 594-115
vezető: Nagyné P. Ágnes

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat      
Tel.: 594-115
vezető: Könczöl Brigitta

Család- és Gyermejóléti Központ    
Tel.: 594-115
vezető: Simon Rita

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása    
Tel.: 594-115
vezető: Vilicsné G. Mária

Támogató Szolgálat      
Tel.: 594-115
vezető: Szálkai IstvánnéHunyadi u. 8. sz. alatt:

Szociális Foglalkoztatás     
Tel.: 594-115
vezető: Nagyné P. Ágnes

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2021-09-20 09:10

Mihály-napi Sokadalom

2021.szeptember 24-énTovább

2021-09-20 09:06

Labdarúgó mérkőzések, eredmények

Megyei I-II-III.Tovább

2021-09-19 14:01

2021 Őszi Filmklub

a Csákányi László filmszínházbanTovább

2021-09-19 13:38

Fokozott ellenőrzésre kell számítani

A Körmendi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt elTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink