Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2021-04-06 10:36:03
Pályázati felhívás - Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakör betöltésére
Pályázati felhívás - Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakör betöltésére
 
 
Szentgotthárd Város polgármestere a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgató munkakörének betöltésére.

A munkaviszony időtartama: Határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével. A vezetői munkakör időtartama határozott időre, 2021.07.01. napjától 2026.06.30. napjáig szól, ennek lejártát követően a könyvtáros munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét a fenntartó biztosítja.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2. , valamint az intézmény feladatellátáshoz kötődő telephelyei

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
· felelős a költségvetési szerv (intézmény) működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért,
· koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét,
· elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat,
· pályázatok elkészítése, benyújtása,
· könyvtárosi feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások: A Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény ( Mt) és a fenntartó költségvetési rendeletében foglaltak alapján.

Pályázati feltételek:
A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) alapján:
· a R. 1. sz. melléklete 4. pontja szerinti szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
· az R 4.§ (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak elvégzéséről,
· KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
· végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,
· magyar állampolgárság,
· büntetlen előélet,
· cselekvőképesség,
· az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
· vezetői gyakorlat

Előnyt jelentő kompetetenciák:
· kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
· irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
· részletes szakmai és vezetői program,
· szakmai önéletrajz,
· a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,
· hatósági erkölcsi bizonyítvány,
· szakmai gyakorlat igazolása,
· nyilatkozat az alábbiakról:
- a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
- pályázatának nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásáról,
- megbízása esetén vállalja az R 4§ (1) bekezdésében előírt képzés elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint,
- a munkabérre vonatkozó elképzelésről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezetőtől kérhetik.
Telefonszám: 94/553-021; e-mail: kisterseg@szentgotthard.hu.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:Szt /2657-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum - igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül Szentgotthárd Város polgármestere által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hallgatja meg. Amennyiben a veszélyhelyzet a pályázatok kiértékelési időszakában már nem áll fenn, a pályázatokat - a Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve - Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága is véleményezi. A pályázatok elbírálásáról Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - amennyiben a 27/2021. (I. 29.) Korm Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet még hatályban van, Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere - dönt a Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
· http://szentgotthard.hu 2021. március 30.
· https://mfvk.hu - 2021. március 30.
· Szentgotthárd c. újság - 2021. április 16.
 
Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Dokumentumok

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2021-04-11 18:26

Zsíros Tibor Férfi K&H Magyar Kupa

bronz mérkőzésTovább

2021-04-11 14:57

Hasznos tanácsok az szja-bevallási tervezethez

A tervezetet mindenképpen érdemes átnézniTovább

2021-04-11 10:54

Versfa

"A vers a szeretet nyelve"Tovább

2021-04-11 09:11

Labdarúgó eredmények

Megyei I-II-III. osztályTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink